A Kulturális Örökség Európai Éve
2018-ban számos olyan kezdeményezésre és eseményre kerül sor Európa-szerte, amelyek révén a polgárok jobban megismerhetik és magukénak érezhetik kulturális örökségüket, amely meghatározó szerepet játszik identitástudatunkban és mindennapi életünkben. Jelen van Európa városaiban és falvaiban, természeti tájain és régészeti lelőhelyein, továbbá az irodalomban, a művészetekben és a bennünket körülvevő tárgyakban. Részét képezik a gyerekként megismert mesék, a szüleink és nagyszüleink által átadott ismeretek, a hagyományos ételek és a filmek, amelyekben magunkra ismerünk.
Kulturális örökség többféle formában létezhet:

 • Megfogható javak: épületek, emlékművek, ruhák, műalkotások, könyvek, gépek, történelmi városok, régészeti lelőhelyek stb.
 • Nem megfogható javak: munkamódszerek, ábrázolásmódok, kifejezések, tudás, készségek, és az ezekkel kapcsolatban álló eszközök, tárgyak és kulturális terek. Ide tartoznak a nyelvi és szóbeli hagyományok, a művészi kifejezésmódok, a társadalmi gyakorlatok és a hagyományos szakmák is.
 • Természetes jelenségek: tájképek, flóra és fauna.
 • Digitális művek: digitális formátumban készült források (digitális műalkotások, animáció stb.) vagy megőrzés céljából digitalizált tartalmak (szövegek, képek, filmek, hangfelvételek stb.).
Az uniós intézmények is elkötelezték magukat amellett, hogy a kulturális örökség európai éve sikeres legyen. Az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa, valamint a Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság is megünnepli és számos olyan tevékenységet tervez, amelynek középpontjában kulturális örökségünk áll.

Annak érdekében, hogy a kulturális örökség európai éve 2018 után is éreztesse hatásait, a Bizottság az Európa Tanáccsal, az UNESCO-val és más partnerekkel karöltve tíz hosszútávú projektet is elindít. A projektek homlokterében többek között a következők fognak állni:
 • iskolákkal folytatott tevékenységek,
 • műemlékek újrahasznosítására irányuló innovatív megoldások feltérképezése,
 • a kulturális javak illegális kereskedelme elleni küzdelem.
Az európai év hosszú távú célja, hogy érdemi változást idézzen elő abban, ahogy a kulturális örökségünket kezeljük, megóvjuk és továbbadjuk gyermekeinknek.
Ebben az évben az eTwinning program fókuszában is a kulturális örökség lesz, így várjuk az idén induló, ebben a témában indított projekteket, a résztvevő pedagógusok és diákjaik együttműködésével.
A témához kapcsolódóan felhívjuk a figyelmet két partnerkereső online találkozóra, melyekre a 10-15 év közötti, illetve 16 + korosztályt tanító eTwinningező pedagógus részvételét várják a szervezők. Ezekre a következő linkeken tudnak regisztrálni:

 • 10-15 éves korosztály
  • időpont: január 25. 19:00-20:30
 • 16 + éves korosztály
  • időpont: január 22. 18:30-20:00

A Kulturális Örökség Európai Évéről további részleteket az alábbi linkeken talál angol és magyar nyelven:

Hivatalos Honlap (magyar nyelvű)
School Education Gateway
Európai Bizottság

forrás: Hivatalos Honlap