Az egész életen át tartó tanulás kulcskompetenciái: új ajánlás
Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló 2006-os ajánlás a legelismertebb Európai kezdeményezés az oktatás területén. Ez hozzájárul a minőségi fejlődéshez, a jövőre irányuló oktatáshoz és neveléshez, mely igazodik az Európai társadalom szükségleteihez.
Azonban - több mint 10 év elteltével - technológiai és társadalmi változások átdolgozást igényeltek, melyet 2017-ben hajtottak végre. Ezt az indítványt nem régiben, 2018. január 17-én fogadta el a Képviselő Testület, a Tanulás jövője programcsomag részeként. (Future of Learning package)

Mi a felülvizsgálat célja?

A 2006-ban készült dokumentumra építve ez az indítvány fontos korszerűsítéseket hajtott végre a képességek leírásában éppúgy, mint annak megértésében, hogy hogyan lehet jobban támogatni ezeket a kompetenciákat a fejlődés érdekében. A javaslatok tükrözik az oktatási folyamat gyors fejlődését az utóbbi évtizedben.

Az előterjesztett, átdolgozott változat célja, hogy minden korosztályban elősegítse az emberek képességeinek fejlődését egész életükön át, valamint, hogy útmutatást adjon a tagállamoknak abban, hogy hogyan érjék el ezt a célt.

Miért jött létre a javaslat?

Minden egyes állam felelős a saját oktatásáért, az Európai Bizottság nem avatkozik be a törvény erejével. Mindamellett a Bizottság támogatja az országokat a párbeszédben és a fontos dolgok megszavazásában, amelyekben mind a Tagállamok és mind a Bizottság tagjait felkérik, hogy tegyenek bizonyos lépéseket annak érdekében, hogy legyőzzék a közös kihívásokat. Ez az ’Ajánlás’ lényege.

Milyen kulcskompetenciákat javasol?

A javaslat függeléke nyolc kulcskompetenciát határoz meg, amelyek (a tudás, a képességek és a viselkedés kombinációja) döntő fontosságúak ahhoz, hogy felkészítsék az embereket a mai társadalmak kihívásaira. Egy tömör útmutatást is kínál a tagállamok számára, hogy hogyan egészítsék ki, értékeljék és érvényesítsék azokat minél hatékonyabban.

A kompetencia alapú oktatási folyamat támogatásában három feladat körvonalazódik:

  • különböző típusú tanulási felfogások és összefüggések megengedése;
  • a tanárok, és más oktatási testületek támogatása;
  • a kompetenciák fejlődésének értékelése és jóváhagyása.

Mi a következő lépés?

Az Európai Bizottság támogatni fogja a tagállamokat a feladatok végrehajtásában, miután a javaslatot a Tanács elfogadja, amely 2018. májusában várható.

Ebben és más oktatási témában további információkat talál a ’Future of Learning package’ programcsomagban.

Forrás