Az eTwinning 2023-as online konferenciája: háromnapos körút az érdemi oktatásügyi innovációk világába
A 2023. október 19. és 21. között megrendezett konferencián 700, Európa különböző pontjain oktató pedagógus kapott ösztönzést az innovatív és kreatív munkavégzésre. A résztvevők a három napon át zajló beszélgetések, előadások és tapasztalatcserék során közösen vizsgálták meg az eTwinning éves témáját („Innováció és oktatás”).

Az eTwinning program résztvevőinek egy rendkívüli közösséget sikerült felépíteniük, amelynek az a küldetése, hogy ne csak a tudásanyag és a tények átadására koncentráljon, hanem egy olyan szellemiséget teremtsen, amely a közös tanulás mentén összeköti az Európa különböző pontjain élő embereket.

Iliana Ivanova, az innovációért, a kutatásért, a kultúráért, az oktatásért és az ifjúságért felelős európai uniós biztos ezekkel az inspiráló szavakkal nyitotta meg a 2023-as eTwinning-konferenciát. Beszédében köszönetet mondott az eTwinning program résztevőinek innovatív munkájukért, és az új eTwinning-könyv (eTwinning: Oktatás, alkotás, innováció) megjelenésének bejelentésével felhívta a figyelmet az idei éves téma fontosságára.

Az első plenáris előadástGeorgi Dimitrov, az Európai Bizottság digitális oktatással foglalkozó részlegének vezetője tartotta. Megvilágító erejű beszédében kitért mindazokra a lépésekre, amelyeket a Bizottság annak érdekében tett, hogy közös fogalmi keretben gondolkozhassunk a digitális oktatás és a digitális készségek kérdéséről Európában. Külön kihangsúlyozta a mesterséges intelligencia tanításban és tanulásban betöltött szerepét, és a következőképpen fogalmazott ezzel kapcsolatban:

„A hatékony oktatás érdekében nagyon lényeges, hogy az MI-ben rejlő potenciális előnyök kiaknázása közben megőrizzük az alapvető értékeinket, és kitartsunk az emberi interakciók fontossága mellett.”

Az őt követő Stephan Vincent-Lancrin, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) vezető elemzője „Innováció az oktatásban: az elmélettől a gyakorlatig” címet viselő plenáris előadásában az innováció fogalmának sokrétűségéről beszélt, és az OECD úttörőnek számító kutatásai alapján bemutatta, hogyan támogathatjuk a kreativitás és a kritikai gondolkodás fejlődését az oktatásban.

„Az innováció nem önmagában vett cél. Nem az innováció kedvéért innoválunk, hanem azért, mert javítani szeretnénk valamin.”

A második plenáris előadást követő panelbeszélgetésen a 2023-ban díjat kapott eTwinning-projektek képviselői vettek részt. Azt a kérdést járták körül, hogy melyek a díjazott projektek legfontosabb jellemzői, amelyekkel kitűnnek a többi projekt közül, továbbá átbeszélték, hogy milyen módszerekkel hajthatnak végre innovatív eTwinning-projekteket a diákjaikkal.

                                                                                                                     0

A kizárólag regisztrált résztvevők számára nyilvános második nap a virtuális kiállítás megnyitásával és a kapcsolatépítő programokkal kezdődött. Az „eTwinning-galaxis” címet viselő eseményen a résztvevők utazásra indultak egy képzeletbeli galaxisban. Küldetésük részeként különböző állomásokon kellett végighaladniuk a virtuális környezetben. Az állomások átjárókként szolgáltak, amelyeken keresztül meghatározott témákban lehetett elmélyedni. A két legfontosabb terület a „jóllét”, valamint az „innováció és oktatás” voltak. Az eredmények azt mutatták, hogy az eTwinning program résztvevőit kifejezetten lelkesítették azok a lehetőségek, amikor ki kellett lépniük a komfortzónájukból, és kreatív, innovációt igénylő feladatokban kellett helyt állniuk.

                                                                                                                                   0

Összesen 17 workshopot tartottak a konferencia során, amelyek interaktív alkalmakként szolgáltak a résztvevők számára arra, hogy az éves témához kapcsolódó kulcsfontosságú területekről beszélgessenek és tanuljanak. Ezek közé a területek közé tartozik az MI, a virtuális valóság, az internetes megfélemlítés megelőzése, a sajátos nevelési igény, a STEAM-oktatás, a dezinformációval szembeni harc, a tanulók transzverzális készségeinek erősítése, a kritikai gondolkodás, a jóllét, valamint a globális polgárság eszméjének kialakítása. Külön a tagállamok oktatásügyi minisztériumainak képviselői számára is tartottak műhelyt, amelyen az eTwinning program rendszerszintű hatásairól, valamint oktatásügyi innovációk értelemmel való felruházásának fontosságáról folyt a beszélgetés.

támogató partnerek a kerekasztalnál azt emelték ki, hogy milyen fontosnak tartják az iskolák és az oktatásügy többi szereplője közötti erős együttműködések kialakítását annak érdekében, hogy támogatóbb, gazdagabb tanulási környezetet tudjunk teremteni a diákok számára.

A résztvevők a konferencia harmadik – és egyben záró – napján panelbeszélgetés keretében azt a kérdést járták körül, hogy „Valóban innovatív az iskolám?” Először az innovációval kapcsolatos előfeltételezésekről esett szó, majd az eTwinning tágabb kontextusa, valamint a program pedagógiai innovációkban betöltött szerepe volt a téma, végül felkérték a részt vevő diákokat, hogy fogalmazzanak meg konkrét, az innovációt és a kreativitást elősegítő javaslatokat, és mondják el, hogy ebből a szempontból milyen elvárásaik vannak az iskolájuk felé.

                                                                                                                              0

Ulrike Storost, az Európai Bizottság részlegvezetője záró beszédében mindenkinek megköszönte a részvételt, és gratulált az eTwinning közösségének, amiért támogatják az innovációt és a kreativitást az európai és a kontinensen túli pedagógusok és diákok körében.

Böngéssze át a konferencia teljes menetrendjét, és nézze meg az első napról készült videófelvételt!


Forrás: school-education.ec.europa.eu