Az eTwinning Iskolák konferenciáról beszámoló

A konferenciára 2024. május 29-e és 31-e között került sor és középpontjában a diákok önrendelkezésének ösztönzése állt.

A rendezvény első napján Peter de Bruyn, az Európai Bizottság Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóságának (DG EAC) iskolai oktatásért felelős szakpolitikai tisztviselője mondott beszédet, amelyben üdvözölte a közel 1000 új eTwinning iskolát.

A vitaindító előadó, Loredana Popa, egy nagy tapasztalattal rendelkező eTwinning iskola képviselője arról beszélt, hogy milyen kihívásokkal és bevált gyakorlatokkal lehet a diákokat a változás előmozdítóivá tenni.

A második vitaindítóban Valeria Cavioni, az Universitas Mercatorum és a Pavia Egyetem fejlődéspszichológusa feltárta a hallgatói ügynökség és a jólét közötti kapcsolatot, és kiemelte a hallgatói felhatalmazás szerepét a befogadás és az aktív részvétel előmozdításában.

A második napon Sabrina Vorbau, az ESEP egyik támogató partnerének projektmenedzsere mutatta be a Better Internet for Kids (BIK+) ifjúsági nagyköveti programot, mint a hatékony ifjúsági részvétel modelljét.

A workshopok olyan témákat öleltek fel, mint a mindfulness, a diákok bevonása a rádiózásba és a podcastingba, a médiaműveltség, a vállalkozói ismeretek oktatása, a társadalmi innovációt szolgáló tervezési gondolkodás, az olvasási és videókészítési módszerek, a vezetés és az önszabályozó tanulás.

A harmadik napon a panelbeszélgetés középpontjában a diákok felhatalmazásának fontossága állt, valamint az, hogy hogyan lehet beépíteni a tanulók önrendelkezését a tanítási gyakorlatba. Az ülésen az  Európai Iskolaigazgatók Szövetsége (ESHA), a Parents International, az eTwinning program tanárai és diákjai képviseltették véleményüket a diákok ügynökségéről.

Az utolsó vitaindító előadó, Kathrin Morasch elmagyarázta, hogy a Better Internet for Kids (BIK) ifjúsági nagyköveteként betöltött szerepe hogyan segítette őt jövőjének fejlesztésében és alakításában.

Ulrike Storost, az Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság iskolai oktatásért felelős osztályvezetője a konferencia zárásaként egyetértett a résztvevők azon nézetével, hogy az eTwinning iskoláknak továbbra is prioritásként kell kezelniük a diákok képessé tételét arra, hogy saját tanulási útjuk főszereplői legyenek.

Forrás: school-education.ec.europa.eu