Bemutatjuk az eTwinning éves témáját 2024-ben!

Az eTwinning éves témája 2024-ben: Well-being in school, azaz a jó iskolai közérzet 

Örömmel adjuk hírül, hogy az eTwinning programban a 2024-es év témája: Well-being in school, azaz a jó iskolai közérzet.

Az eTwinning program a 2023-as éves téma (Innováció és oktatás) elemzésekor már érintette a jól-lét témáját. Egyre többen ismerik fel, milyen kulcsfontosságú szerepe van a jó közérzetnek a diákok tanulási eredményei és az élettel való általános elégedettsége szempontjából, az eTwinning ezért még egy lépést tesz előre a területen.

A 2024-es éves téma célja, hogy a pedagógusok számára lehetőséget biztosítson a jól-lét és a mentális egészség egész iskolára kiterjedő, közösségi megközelítésére és integrálására az óvodai, alapfokú, középfokú oktatásban és a szakmai alapképzésben.

Az oktatás nem pusztán arról szól, hogy ismereteket adunk át a diákoknak, és megtanítjuk őket bizonyos készségek elsajátítására. Az is fontos, hogy biztonságos, támogató környezetet teremtsünk számukra, amelyben tanulhatnak, és kibontakoztathatják az egyéniségüket. Az iskolák nem kizárólag a tanulás helyszínéül szolgálnak, hanem a fiatalok szociális és érzelmi fejlődése szempontjából is nagyon fontos terek. A gyerekek és a fiatalok az idejük nagy részét az iskolában töltik, az oktatási intézményeknek ezért kulcsfontosságú szerepük van a jó közérzet előmozdításában és fenntartásában. Azok a tanulók, akik biztonságban és támogatva érzik magukat az iskolai környezetben, és a közösséghez tartozónak érzik magukat, tanulmányi és személyes téren is nagyobb valószínűséggel fognak fejlődni. Az ilyen diákok jobban bevonódnak a tanulás folyamatába, egészséges kapcsolatot alakítanak ki a kortársaikkal és a pedagógusokkal, továbbá arra is jobban fel lesznek készülve, hogy az iskola elvégzése utáni időszakban felmerülő kihívások és lehetőségek útvesztőjében elboldoguljanak.

Azt is fel kell ismernünk, hogy a pedagógusok jó közérzete elengedhetetlen ahhoz, hogy egészséges, biztonságos és támogató tanulási környezeteket tudjunk kialakítani.

Az eTwinning program azt kívánja előmozdítani, hogy az oktatási rendszerek valóban méltányosak és inkluzívak legyenek, vagyis minden tanuló és pedagógus számára a személyes körülményeitől (nem, nemi identitás, nemzetiség, vallás, képességek), a családi helyzetétől, illetve a kulturális és társadalmi-gazdasági hátterétől függetlenül lehetőséget kell adni a benne rejlő potenciál kibontakoztatására.

Fontosnak tartjuk, hogy az iskolai közösség minden tagja védettnek tudja magát az előítéletektől, az erőszaktól és a bántalmazástól, és úgy érezze, hogy nyugodtan fejlődhet. Az oktatási intézményeknek mindenki (a diákok, a pedagógusok, a szülők, az összes iskolai dolgozó) számára biztonságos környezetet kell teremteniük, amelyben azt érzik, hogy szívesen látják őket, és értékelik a munkájukat, illetve ahol mindenkinek lehetősége van rá, hogy önmaga legyen anélkül, hogy diszkrimináció érné.

Ezért összpontosítunk kiemelten az eTwinning programban a rendkívüli mértékben elterjedt bántalmazás témájára. A bántalmazás áldozatai gyakran nemük, szexuális irányultságuk, nemi identitásuk, nemzetiségük, vallásuk, illetve fogyatékosságuk miatt kerülnek a támadások kereszttüzébe. A bántalmazás következtében az iskola a marginalizált csoportok számára ellenséges környezetté válhat. Ezért különös hangsúlyt kell fektetnünk rá, hogy a pedagógusok megfelelő képzésben részesüljenek azzal kapcsolatban, hogy milyen módszerekkel lehet kezelni a bántalmazás problémáját, illetve hogyan fejleszthetik a diákok empátiáját.

Forrás: school-education.ec.europa.eu