“eTwinning a jövő tanárai számára”

Az “eTwinning a jövő tanárai számára” kezdeményezés összefogja és arra ösztönzi az európai országok pedagógusképző (Initial Teacher Education-ITE) intézményeit, hogy lehetőségeik szerint építsék be az eTwinninget a tanárképző tevékenységeikbe. Célja, hogy fenntartható módon, digitális készségekkel és nemzetközi tapasztalatokkal segítsék a hallgatók fejlődését, valamint kiemelt célkitűzése a teljes eTwinning élmény megtapasztalása és az innovatív pedagógiai módszertanok megosztása.

A 21. századi készségek gyakorlati alkalmazásától az nemzetközi, együttműködésen alapuló projektekbe való bekapcsolódásig az "eTwinning a Jövő Tanáraiért" tevékenységek tökéletes példái annak, hogyan segíthet az eTwinning az új tanárgenerációk fejlesztésében.

Az eTwinning intergálása a tanárszakos hallgatók képzéséhez a következő előnyökkel jár:

 • projektoktatás és multidiszciplináris munka felfedezése és megvalósítása,
 • ICT- és nyelvi készségek fejlesztése,
 • európai, nemzetközi és interkulturális tapasztalatok,
 • szakmai készségek fejlesztése (projektmenedzsment, célok kitűzése, tervezés, csapatmunka),
 • szakmai gyakorlatokra való reflektálás; tanárokkal való kapcsolatok más oktatási szintekből.

2019-es bevezetése óta évről-évre nő a bevont oktatók és hallgatók köre:

                                                                                    0

                                                                                    1. ábra forrás: eTwinning ITE, készítette: Tóth Éva

Egy felsőoktatási intézmény két módon tud bekapcsolódni:

 • Az eTwinning program integrálása a tantervbe - a pedagógusképző intézmény beilleszt az alapképzés tantervébe egy „Bevezetés az eTwinning programba” témájú tanegységet.
 • Mini, hallgatók közötti projektek megvalósítása - a pedagógushallgatók iskolai pedagógiai gyakorlatuk keretében diákjaikkal hajtanak végre kisebb léptékű eTwinning projekteket vagy (helyi, nemzeti vagy nemzetközi szintű) együttműködési projektet egymás között.

A csatlakozás főbb mérföldkövei összefoglalva:

                                                                                  0

                                                                                  2. ábra forrás: eTwinning ITE, készítette: Tóth Éva

Az eTwinning nemzeti szolgáltató pontjai (National Support Organisations ‒ NSO) képzésekkel, illetve általános és technikai jellegű támogatással segítik a pedagógus alapképzést nyújtó intézményeket és hallgatóikat a külföldi intézményekkel és azok hallgatóival folytatott kapcsolattartásban.

Hasznos információk az ITE program kapcsán:

 • a hallgatók is regisztrálhatnak, DE limitáltabb profil, badge jelzi, hogy ők hallgatók
 • a programot partnerkereső események, webináriumok segítik (ld. eTwinning Europe és eTwinning Hungary)
 • az ITE programot tovább támogatja az ITE Awards és az éves ITE konferencia:
  • ITE Awards - eTwinning a jövő tanáraiért – Pedagógusképző Intézmények Európai Díja - az eTwinning legaktívabb (ITE) intézményeinek elismerése, kritériumok: a tantervi integrációtó, projektmegvalósítás és kutatási eredmények
  • ITE éves konferencia megszervezése (online, 3 nap)

További információ: ESEP ITE group

Forrás: school-education.ec.europa.eu

Készítette: Tóth Éva eTwinning nagykövet