eTwinning monitoringjelentés 2023 ‒ Az eTwinning hatása a pedagógus alapképzésre: középpontban a pedagógus alapképzésben dolgozó oktatók és a pedagógusjelöltek
A 2023-as eTwinning monitoringjelentés középpontjában a pedagógus alapképzés áll, ezen belül is az „eTwinning a jövő pedagógusaiért” kezdeményezés. A jelentés célja feltárni, milyen hatásokat gyakorol az eTwinning a pedagógusjelöltekre, a pedagógus alapképzésben dolgozó oktatókra és a pedagógus alapképzést nyújtó intézményekre.

A jelentésben felhasznált adatokat öt fókuszcsoportban végzett vizsgálat és két félig strukturált interjú során gyűjtöttük. Az interjúkat online készítettük olyan pedagógusképzést végző oktatókkal és pedagógusjelöltekkel, akik az „eTwinning a jövő pedagógusaiért” kezdeményezés keretében megrendezett, a kiemelkedő pedagógus alapképzést elismerésben részesítő 2022-es európai verseny díjára jelölt pedagógus alapképzést nyújtó intézményekben dolgoznak és tanulnak.

A 2023-as monitoringjelentés bemutatta, hogy az eTwinning már változatos formákban szerepel a vizsgált pedagógus alapképzések tantervében, ami lehetővé teszi az adott intézmények és a pedagógusképzésben dolgozó oktatók szükségleteihez, valamint a további kontextuális tényezőkhöz (gyakorlóiskolák rendelkezésre állása, időkeretek, integráció a kutatási publikációkba) való pontosabb igazodást. Ez alapján elmondható, hogy az eTwinning bizonyos mértékben teret biztosít a rugalmas adaptálásra és a testreszabásra. Ez pedig arra is rávilágít, hogy nem létezik univerzális megközelítés, és az eTwinning program arra ösztönzi az intézményeket és a pedagógusképzésben dolgozó oktatókat, hogy megközelítéseiket igazítsák hozzá egyéni szükségleteikhez és sajátos körülményeikhez.

Összességében az eTwinning program ugyanazokat az értékeket biztosítja a pedagógusképzésben dolgozó oktatók és a pedagógusjelöltek számára, mint a teljes eTwinning közösség számára: a nemzetköziesítést, a kompetenciafejlesztést, a pedagógiai módszerekre vonatkozó tudás bővítését, az egyenrangú felek közötti kölcsönös támogatást, valamint a közösségi szerepvállalást. Konkrétabban, a vizsgálatban részt vevők megfigyelései szerint az eTwinning az alábbi hozzáadott értékekkel gyarapítja a pedagógus alapképzést:

  • hozzájárul az intézmények nemzetköziesítéséhez, valamint a befogadó és nyitott szellemiség megerősítéséhez;
  • lehetőségeket biztosít a pedagógusképzésben dolgozó oktatók és a pedagógusjelöltek kulcskompetenciáinak fejlesztésére;
  • az eTwinningnek a hagyományos egyetemi oktatáson túlmutató, innovatív módszertana hatást gyakorol a pedagógusképzést végző oktatók tanítási gyakorlatára;
  • egy olyan pedagógiai teret biztosít, amelyben a pedagógusjelöltek a gyakorlatba ültethetik a pedagógus alapképzés során tanult új ismereteiket;
  • a tanítás egy alternatív, innovatív és vonzó megközelítési módjának bemutatásával növeli a pedagógusjelöltek motivációját, ami hosszabb távon a pedagógus szakma vonzerejének növekedéséhez is elvezethet;
  • ösztönzi a hálózatépítést a pedagógusjelöltek, az iskolákban dolgozó (eTwinning) pedagógusok és az eTwinning nagykövetek körében, ami a pedagógusjelöltek számára lehetővé teszi gyakorlati tapasztalataik hasznosítását, és egyben hatást gyakorol a tanításra való felkészültségükre vonatkozó érzéseikre.
  • biztosítja az európai együttműködésben rejlő előnyöket azon pedagógusjelöltek számára is, akiknek nem áll módjukban külföldre utazni;
  • már pedagógus alapképzésük idején lehetővé teszi a pedagógusjelöltek számára a folyamatos szakmai továbbképzés kultúrájának kialakítását;
  • támogatja az európai dimenziót azzal, hogy ösztönzi a pedagógusjelölteket és a pedagógusképzésben dolgozó oktatókat az Erasmus+ programban elérhető további lehetőségek igénybevételére is.

Az összefoglaló jelentés itt érhető el, a teljes jelentés 2023 decemberében kerül publikálásra ezen az oldalon.

Forrás: school-education.ec.europa.eu