eTwinning Nagykövetek írták – Benedek Judit cikke
Az eTwinning nagykövetek írták sorozatunkban ebben a hónapba Benedek Judit "Interjú a jövő tanárával" című szakmai anyagát adjuk közre.

Beszélgetőpartnerem Dr. V. Emília, egy elismert oktató és kutató, aki 2100-ban a legújabb technológiák és tudományos fejlesztések iránti szenvedélyét hasznosítja a tanításban és a tanulás támogatásában.

A város egy modern, fenntartható lakóközösségében él, ahol az oktatási intézmények és a tudományos kutatóközpontok könnyen elérhetőek.

Emília egy virtuális valóságban működő oktatási intézményben tanít, ahol a diákok a világ bármelyik részéről bekapcsolódhatnak az órákra. A tanár-diák interakció a legújabb holografikus technológiákat használja, amelyek lehetővé teszik, hogy az órákon a diákok szinte a tanteremben legyenek, anélkül, hogy elhagynák otthonukat. Az oktatásban Emília kiemelten használ mesterséges intelligenciát és adaptív tanulási platformokat, amelyek személyre szabott tanulási tapasztalatot nyújtanak minden diáknak. Részt vesz kutatásokban, amelyek az oktatás és a technológia jövőjét vizsgálják. Együttműködik más tudósokkal és oktatókkal a világ minden tájáról, és az eredményeket nyílt forrású tudásbázisokban osztja meg.

Hogyan alakította az oktatási filozófiád a tanítási módszereidet az új technológiák és mesterséges intelligencia fejlődése mellett?

Ahogyan oktatási filozófiám formálódott az új technológiák és a mesterséges intelligencia fejlődése terén, főként három kulcsfontosságú elvet helyeztem előtérbe.

Először is az egyéni tanulási tapasztalatok terén hozott módszertani változásokat. Hiszem, hogy minden diák egyedi, és az oktatási folyamatnak alkalmazkodnia kell az egyes diákok szükségleteihez és erősségeihez. A mesterséges intelligencia alkalmazása lehetővé teszi a személyre szabott oktatási terveket és a tanulók egyéni igényeire való jobb reagálást.

Másrészt, az oktatásnak nemcsak az ismeretek átadásáról kell szólnia, hanem a diákokat a kritikus gondolkodásra és a problémamegoldásra is fel kell készítenie. Az új technológiák lehetővé teszik a kollaboratív tanulást, a diákok közötti globális kapcsolatok kialakítását, amelyek révén a tanulók megismerhetik és megértik a különböző kultúrákat és perspektívákat.

Végül, de nem utolsósorban ki kell hangsúlyozom a felelős technológiahasználatot és az etikát. A diákoknak meg kell tanulniuk kritikusan gondolkodni a technológiáról, értékelni annak hatásait, és felelősen használni azokat. Az oktatásnak fel kell készítenie a diákokat az technológiahasználattal kapcsolatos etikai kérdésekre.

Hogyan látod a mesterséges intelligencia szerepét az oktatásban és a diákok fejlődésében?

A mesterséges intelligencia (MI) számomra egy olyan eszköz, amely jelentős mértékben hozzájárulhat az oktatás minőségéhez és a diákok fejlődéséhez. Az MI-nek számos potenciális szerepe van az oktatásban.
 
Tapasztalatom szerint az MI segítségével személyre szabott tanulási tapasztalatokat teremthetünk. Az intelligens tanulási rendszerek képesek észlelni és reagálni a diákok egyéni erősségeire és gyengeségeire, így lehetővé téve, hogy minden diák a saját tempójában tanuljon és fejlődjön.
 
Az MI lehetőséget teremt a differenciált támogatásra is. Azoknak a diákoknak, akik például bizonyos területeken kihívásokkal küzdenek, az MI segíthet extra támogatást nyújtani, például további gyakorlási anyagok vagy személyre szabott feladatok formájában.
 
Nemcsak eszközként szolgál a diákok tudásának növelésére, hanem arra is lehetőséget teremt, hogy kritikusan gondolkodjanak és problémákat oldjanak meg. Az MI-alapú projektekbe való bekapcsolódás lehetőséget ad a diákoknak a valós problémákra adott innovatív válaszok keresésére. Mindennek célja pedig az, hogy a diákokat felkészítsük az MI használatára és a technológiai készségeik fejlesztésére annak érdekében, hogy sikeresen integrálódjanak a változó munkaerőpiacba.

Az MI segíthet az értékelési folyamatokban is. Gyorsan és objektíven értékeli a diákok munkáit, ami lehetőséget teremt a tanároknak arra, hogy inkább a diákokkal való interakcióra és mentorálásra koncentráljanak, mivel az alapvető értékelési feladatokat az MI végezheti el.

Milyen kihívásokkal kell szembenézni az MI-alapú oktatás terén, és hogyan kezeled ezeket a kihívásokat?

Az egyik az adatvédelem és a biztonság. Az MI-alapú oktatási rendszerek széles körű adatokat gyűjthetnek a diákokról. A diákok személyes adatainak védelme elsődleges szempont a tervezésnél és az alkalmazás során is.

Az MI használatának növelése mellett gondoskodom arról, hogy az eszközök és technológiák egyenlően elérhetőek legyenek minden diák számára. A digitális szakadék csökkentése érdekében szükség van arra, hogy minden diák hozzáférhessen a legújabb technológiai eszközökhöz, és ezáltal ne szenvedjenek hátrányt az oktatásban.

Bár az MI rendszerek hatékonyak lehetnek a tanulási folyamatok támogatásában, és szükséges azokat a digitális eszközöket kiválasztani amelyek valóban hozzáadott értéket jelentenek az oktatási folyamatokhoz, ugyanakkor az emberi interakció és a pedagógiai érték továbbra is meghatározó számomra.

Milyen kihívásokkal és örömökkel jár az oktatás a virtuális térben?

Az egyik kihívás az interakció és kapcsolatépítés, mivel a virtuális térben az oktatók és diákok közötti személyes kapcsolatok kialakítása és fenntartása komplexebb lett.

Egy másik kihívás a diákok motivációjának és figyelmének megtartása a virtuális környezetben, ami kihívást jelent. A távoktatás során a diákok könnyebben elveszítik a fókuszt és probléma lehet az elköteleződés is.

Mindezek ellenére fontos hangsúlyozni, hogy a virtuális oktatás lehetővé teszi a diákoknak és az oktatóknak, hogy bárhol részt vegyenek az oktatási folyamatokban. Ez növeli a hozzáférést és a rugalmasságot az oktatásban.

A technológia alkalmazása új és interaktív tanulási módszereket kínál, például a virtuális valóság vagy a szimulációk, amelyek a tanulók számára izgalmasabbá és érdekesebbé teszik az oktatást.

Hogyan teremt a virtuális tér lehetőséget a diákoknak a globális kapcsolatokra és a sokszínű kulturális tapasztalatok megosztására?

A virtuális térben a diákok szerte a világból együttműködhetnek, megoszthatják kulturális hagyományaikat, nyelveiket és mindennapi életüket. Ez nemcsak a diákok kulturális érzékenységét fejleszti, hanem az egész tanulási közösség számára is gazdagító tapasztalatokat nyújt. Az online nyelvtanulás és nyelvi csereprogramok lehetővé teszik, hogy a diákok nyelvi készségei fejlődjenek és különböző kulturális hátterű partnerekkel gyakoroljanak.

Online projektek keretében együtt dolgozhatnak más tanulókkal a világ különböző részeiről, így sokféle perspektívával és megközelítéssel találkoznak, ami gazdagabbá teszi a tanulást.

Van valamilyen különleges élményed vagy tanulságod, amit az új technológiák bevezetése során szereztél?

Igen, az új technológiák bevezetése során számos különleges élményt és tanulságot szereztem, amelyek mélyen befolyásolták oktatói megközelítésemet és a tanulási környezetet. Egy ilyen élményt szeretnék megosztani, amely a virtuális valóság (VR) alkalmazására összpontosított.

Az egyik tanítási projekt során bevezettük a virtuális valóságot, hogy a diákokat egy történelmi esemény helyszínére kalauzoljuk. A diákok virtuálisan látogathatták meg azokat a helyszíneket, amelyekről tanultak, például egy csatateret. Ez nem csak élethűvé tette az oktatást, hanem rendkívüli módon bővítette a tanulók élményeit.

Lehetőséget teremtett arra, hogy az általunk tanított témákat élethű környezetben mutassuk be. A diákok olyan érzéssel tapasztalták meg a történelem eseményeit, mintha ott lennének, ami rendkívül megerősítő és emlékezetes élményt nyújtott nekik. Abban is segített, hogy az oktatás személyre szabottabbá váljon. A diákok saját tempójukban és érdeklődési területeiknek megfelelően fedezhették fel a virtuális környezeteket, ami a tanulási folyamat sokszínűségét eredményezte.

Ez a tapasztalat növelte a diákok motivációját és érdeklődését a tananyag iránt. A tanulók lelkesen vettek részt a VR-alapú projektekben, és ez pozitívan befolyásolta a tanulás iránti elköteleződésüket.

Ugyanakkor hozzá kell tennem, hogy a technológia bevezetése kihívásokat is jelentett. A diákoknak és a tanároknak egyaránt fel kellett készülniük az új eszközök használatára, és az esetleges technikai problémákat hatékonyan kellett kezelni.

Milyen kutatási területeken dolgozol jelenleg, és milyen eredményeket remélsz ezektől a kutatásoktól?

Jelenleg az oktatás és technológia területén végzem a kutatásaimat, különös tekintettel az oktatásdigitalizációra és az intelligens tanulási rendszerek fejlesztésére.

Kutatásaim során olyan oktatási módszereket és technológiákat vizsgálok, amelyek lehetővé teszik a személyre szabott oktatási terveket és az adaptív tanulási rendszereket. Célom, hogy az ilyen rendszerek segítségével hatékonyabban reagáljunk a diákok egyedi tanulási igényeire.

Az MI alkalmazásának hatásait és lehetőségeit is vizsgálom az oktatási folyamatokban. Ezen belül érdekel, hogyan lehet az MI-t felhasználni a diákok értékelésére, személyre szabott tanácsadásra és az oktatási erőforrások optimalizálására.

Célom, hogy feltárjam az oktatásdigitalizáció előnyeit és hatásait a diákok tanulási eredményeire és az oktatók pedagógiai gyakorlatára. Az eredmények segíthetnek abban, hogy a digitális eszközök és rendszerek hatékonyabban integrálódjanak az oktatási környezetekbe.

 

Írta: ChatGPT és Benedek Judit

Kép: Canva Magic Studio

Fontos megjegyezni, hogy ez csupán egy lehetséges elképzelés, és a valóságban a 2100-as évek tanárai valószínűleg még ennél is változatosabb és fejlettebb környezetben fognak dolgozni.