eTwinning Nagykövetek írták - Feketéné Kovács Zsuzsa cikke
eTwinning nagykövetek írták címmel új sorozatot indítottunk, melyben a magyarországi eTwinning nagykövetek írásait közöljük. Feketéné Kovács Zsuzsa "Projektre fel! A pedagógiai projektek 10 jellemzője" című szakmai anyagát adjuk közre.

Projektre fel! A pedagógiai projektek 10 jellemzője

Egyre népszerűbb a pedagógiában a projektmódszer. Bár nekünk, tanároknak a projektek előkészítése némi többletmunkát jelent, mégis megéri a fáradtságot. Ha tanulóink a tananyag egy részét ezzel a módszerrel sajátítják el, sokkal mélyebb és tartósabb ismeretekhez juthatnak, mint a hagyományos módszerekkel.

A projekt, mint módszer, része lett a mindennapi gyakorlatnak az élet számos területén, ezért sokféleképpen értelmezik. Mi is a projekt és mi nem a pedagógiában? Vegyük sorra 10 jellemzőjét:

 1. A projektek kiindulása mindig egy tananyaghoz kapcsolódó kihívás, probléma. Ezt a problémát a projekttel próbáljuk megoldani.
 2. A probléma megoldása érdekében a projekt során a tanulók önállóan kutatást, felmérést végeznek. Összefüggéseket keresnek a meglévő ismereteik és tapasztalataik és az elsajátítandó új ismeretek között.
 3. Kilépünk az iskola falai közül. A tanulási folyamatot összekapcsoljuk az iskolán kívüli világgal. A projektek mélyebb tanulást hoznak létre az autentikus összefüggések feltárásával.
 4. Az autentikus tanulás tantárgyköziséget, interdiszciplinaritást is feltételez. A projekt által felvetett probléma megoldásához több tantárgyból származó ismereteket kell szintetizálni, mint ahogy ez a valós életben is történik.
 5. Mindezt tesszük az együttműködés, közös munka értékével, úgy, hogy mindenki egyedülállóan hozzájárul a közös célhoz, azon a területen, amihez a legjobban ért.
 6. Tanulói aktivitás és alkotás is a jellemzője a projekteknek, ezáltal a tanulók passzív befogadók helyett aktív részvevői a tanulási folyamatnak.
 7. Bizonyos keretek között a tanulók maguk döntenek, hogyan közelítenek a problémához, milyen megoldásokat keresnek, kutatásokat végeznek stb., ami egyfajta tanulói szabadságot biztosít.
 8. A projektek végén mindig születik egy publikus termék, eredmény. Lehet ez egy eBook, plakát, előadás, színdarab, történet stb.
 9. Ezt a projektterméket megosztjuk másokkal, nyilvánosan bemutatjuk szűkebb és tágabb környezetünknek.
 10. A projekt megvalósítását végigkíséri a folyamatos értékelés. A visszacsatolásnak két szinten kell történnie. A gyerekek oldaláról és a tanárok részéről is. Értékelik a projekt sikerességét, rögzítik a látható hibákat, jelölik a problémákat, a nehézségeket.


Végiggondolva a projektek megvalósításának előnyeit és hátrányait, nyilvánvaló, hogy az előnyök inkább a gyerekek oldaláról, a hátrányok pedig inkább a pedagóguséról jelentkeznek Ugyanakkor, ha a pedagógus számára fontos a tanulói siker, akkor a nehézségeket le lehet küzdeni. Ráadásul nekünk, tanároknak is szükségünk van a feltöltődésre. A közös gondolkodás, a teremtő munka forrása lehet ennek.

A projektek megvalósításához ideális választás az eTwinning

Az eTwinning egy biztonságos online felületet biztosít a résztvevő intézmények virtuális együttműködéséhez, segít a projektpartnerek keresésében.
https://school-education.ec.europa.eu/en

Az online felületen lehetőség van a projektötletünkhöz partnert keresni vagy más projektjébe becsatlakozni, támogatva ezzel a digitális eszközök használatát az oktatásban és az élethosszig tartó tanulás képességének kialakulását, a különböző kompetenciák fejlesztését.
https://school-education.ec.europa.eu/en/networking/partner-finding
0
Az eTwinning minden évben egy aktuális témára összpontosít. 2022-ben az eTwinning éves témája: „A jövőnk szép, fenntartható, közös – az iskolák és az új európai Bauhaus”. Ennek kapcsán a program arra ösztönzi a pedagógusokat és a diákokat, hogy gondolják át, hogyan újíthatnák meg iskolájukat, és milyen tényezők tennék tanulási környezetüket szebbé és fenntarthatóbbá.
https://www.etwinning.hu/post/online-etrend-konferencia-2022-az-iskolak-es-az-uj-europai-bauhaus

2022. szeptember 26. és október 20. között került megrendezésre a 2022-es eTwinning Hetek kampány. Az eTwinning Hetek keretében a résztvevők az idei éves témákhoz kapcsolódó változatos tevékenységekben vehettek részt, kezdeményezhették új, minőségi projektek elindítását.

Projektre fel!

Az alábbi projektminta az etwinning.net felületén található projektsablon alapján készült, amit bárki átalakíthat, felhasználhat egy saját projektelkészítéséhez.

A jövő iskolája (projektsablon)

A projekt témája:
Hogyan képzelünk el egy jövőbeni iskolát hazánkban vagy Európa más pontján? Milyen lenne az az iskola, ahova a diákok annyira szeretnek járni, hogy sajnálják, amikor elkezdődik a szünidő?

Pedagógiai célok:
A partnerosztályokkal való együttműködés. Segít a tanároknak és a diákoknak abban, hogy új szempontok figyelembevételével szemléljék iskolai életüket, és hogy megoszthassák élményeiket másokkal. A diákok felfedezik a pozitív elemeket saját oktatási rendszerükben, és közelebbről is megismerik más országokban élő kortársaik életét. A pedagógusok ötleteket kapnak ahhoz, hogyan tudnák jobbá tenni a diákok iskolai életét, ami motiválásukban is fontos szerepet játszhat.

Korosztály: 9-18

Tantárgyak: idegen nyelvek, informatika, művészet, történelem

A projekt lépései:

 1. Partnerkeresés

Regisztráció a school-education.ec.europa.eu oldalon. Az ott található partnerkereső segít abban, hogy számos európai és Európán kívüli országból származó iskola közül megtaláljuk a megfelelő partnert/partnereket, akivel/akikkel elindíthatjuk a projektet.

A téma bevezetése - tervezés
A projekt elején a résztvevők röviden bemutatják magukat. Ez történhet PowerPointos prezentáció vagy rövid videó formájában, de webkettes eszközökkel vagy egy videokonferencia keretében is.
Az alábbi feladatok együtt vagy külön-külön mind alkalmasak a téma bevezetésére.

a) Ötletbörzék vagy gondolattérképek:
Az iskola témáját vizuálisan jelenítjük meg és dolgozzuk fel.

b) Felmérések / interjúk:
Elégedettség az iskolánkban. Szeretsz iskolába járni?
Mit szeretsz, vagy nem szeretsz az iskolában? (Online felmérés)
Vannak olyan dolgok, amiket nem szeretsz, és amiken változtatni lehetne? Mik azok? Hogyan lehetne változtatni rajtuk?

Ezeket a kérdéseket az osztályon/iskolán belül együtt is megbeszélhetik a résztvevők, vagy felmérésben is elmondhatják a véleményüket (írásban/online), amit utána kiértékelnek.

Mire jó az iskola?
Miért vannak az iskolák? Csak azért járunk oda, mert kötelező? A Google nem helyettesítheti a tanárokat? Az osztályon belüli és a partnerosztályokkal az eTwinning felületen folytatott eszmecsere érdekes eredményeket hozhat!

c) Projektlogó
A projektpartnerek logót terveznek. Az egyes ötletek fényképei felkerülnek az eTwinning felületére, ahol mindenki megnézheti őket. A kiválasztás verseny formájában is megvalósulhat.
 1. A téma kidolgozása

Az alábbi lehetséges témák közül, az osztályok kiválaszthatják a számukra megfelelőt, melyekkel feldolgozhatják „A jövő iskolája” témát. Az témák az igényeknek megfelelően szabadon változtathatók, elhagyhatók, kombinálhatók vagy kiegészíthetők.

a) Az én iskolám, a te iskolád – összehasonlítás és elemzés
Mindegyik partneriskola leírja egy tipikus iskolai nap menetét / az iskola sajátosságait. Ezt követi az elemzés: Mik a hasonlóságok? Mik a különbségek? Miket lehetne átvenni a másik iskolából?

Javasolt vizsgálódási területek: órarend, tantárgyak, napi rutin, iskola felszereltsége, tanárok, órák, szünidő, osztályok nagysága, diákok kora, házi feladat, projektmunkák, sport, szünetek, ételek, éghajlat, ünnepek, egyéb különlegességek stb.

Lehetséges produktumok: Prezentációk (pl. Powerpoint), írott beszámolók, poszterek (papír alapon vagy online,(pl.: https://www.canva.com/) video- vagy audiofájl (pl.: https://voicethread.com/, https://memento.com/), leírások és hozzászólások egy blogban/fórumban.

b) Tanulás: Múlt, jelen és jövő
Mit és hogyan tanultak a nagyszüleink, dédnagyszüleink? Mi változott azóta? Milyen lesz a tanulás a jövőben: megtanulunk kézzel írni, vagy csak gépelni, vagy esetleg csak szóban kommunikálunk majd a tabletjeinkkel?

Lehetséges produktumok: Interjú idősebb családtagokkal, képzőművészeti alkotás / esszé / interjú a „jövő iskolájáról”. Vannak olyan elemek a partnerosztály mindennapjaiban, amelyek nálunk már kikoptak / sokára valósulnak csak meg? (Kifordított osztályterem (flipped classroom), otthonról való tanulás, számítógépek, mint tanárok, tabletek munkafüzetek helyett stb.) Mit gondoltok ezekről?

c) Nem csak tanórák
Csak tanóráid vannak az iskolában? Számolj be mindenről, ami az iskolai élethez tartozik. Gyűjts fotókat és információkat mindarról, ami a tanórán kívül történik, és ismertesd azokat. Mi mindent tanulhatunk ezekből a tanórán kívüli tevékenységekből? Vannak olyan elemek a partneriskolák életében, amiket a te iskoládban is meg lehetne valósítani, vagy szeretnéd, ha megvalósítanának, vagy esetleg a jövőbeni álmaid iskolájának részét képezné? Ha minden hónapban lehetne egy projektnapod, mit választanál? Miért? Mi mindent tudnál tanulni belőle?

d) Álmaim iskolája / A jövő iskolája – képek, esszék, naplók
A téma nagy általánosságban is feldolgozható, vagy ki is ragadhatunk néhány részletet az iskolai életből (öltözködés, tantárgyak, órák, eszközök stb.). A megvalósítás történhet szóban, írásban vagy képek formájában, melyet aztán feltöltünk az eTwinning felületre. Itt aztán szavazni lehet a legjobb ötletre/műalkotásra. A feladat egyéni munkában vagy együttműködés formájában is végrehajtható.
Lehetséges produktumok: képek / művészeti alkotások (a képek felkerülnek a az eTwinning felületre), Vokik/mp3 audiofájlok, digitális történetek, blogok / fórumok a téma megvitatásához

 1. Folyamatos értékelés

A projekt során időről időre álljanak meg, értékeljék a projektpartnerek munkáját, és küldjenek nekik visszajelzést róla. Építsenek be együttműködést célzó feladatokat, pl. egy interjú készítését a projektpartnerekkel. Tervezzenek közös művészeti alkotást is, pl. egy közös történetet, amely csapatmunka hiányában nem is jöhetne létre.

A projekt végén az értékelést a diákok és a pedagógusok elvégezhetik, szóban, vagy írásbeli kérdőívvel, online faliújságon a vélemény kikérésével stb.

 1. Zárótevékenységek

A projekt zárásakor a résztvevők közös vagy szimultán eseményeket rendezhetnek:
Kiállítás/szülői értekezlet/közös program, ahol az eredmények bemutathatók.
Videokonferencia, ahol a projektpartnerek bemutathatják eredményeiket.

Tantervbe integrálás
Ideális esetben (de nem szükségszerűen) a projektmunka több tantárgy keretében, több kolléga bevonásával valósul meg: angol nyelv, nyelv és irodalom, digitális kultúra, történelem, rajz stb.
Angol órák keretében: Az „iskola” témájának körüljárása. Írás- és beszédkészség:
A napi rutin leírása, interjúk (Present Simple), képleírás (Present Continuous), az álomiskola leírása (there is … / you can/mustn’t …some/any …/…), napló (Past Simple). Beszédértés és írott szöveg értése: a partnerosztályok megszólalásának/munkájának értelmezésével.
Anyanyelv és irodalom, kommunikáció: A témához kapcsolódó szövegolvasási gyakorlatok is beépíthetők.
Művészeti órák: Az álomiskola / a jövő iskolájának vizuális megjelenítése, a képregényekhez szükségek képek vagy animációk elkészítése.
Digitális kultúra: Tartalmak létrehozása, szerkesztése: Word vagy PowerPointos dokumentumok létrehozása, webkettes eszközök alkalmazása
Történelem: az iskolák változása a történelem folyamán

Megjegyzés: Természetesen, ha a környező országokból találnak olyan partneriskolákat, amelyekkel közös nyelvet beszélnek, nem kell aggódniuk az idegen nyelv használata miatt. 

Feketéné Kovács Zsuzsa, eTwinning nagykövet