eTwinning Nagykövetek írták – Wölferné Bugovics Magdolna cikke
Az eTwinning nagykövetek írták sorozatunkban ebben a hónapba Wölferné Bugovics Magdolna "Kihívásokból lehetőségek - az eTwinning segítségével" című szakmai anyagát adjuk közre.

A vidéki területek jelentős részét képezik az Európai Unió teljes területének. Az iparosodás következtében bekövetkezett gyors városiasodás miatt az európai vidéki területek népessége nemcsak jelentősen csökkent, hanem el is öregedett, mivel a vidéki és távoli területeken a legkisebb az 50 év alatti népesség aránya.

A European Schoolnet egyik speciális csoportja felmérést indított, melynek célja a kis és vidéki iskolák igényeinek beazonosítása volt. A felmérésben 13 ország vett részt (Horvátország, Csehország, Franciaország, Görögország, Magyarország, Olaszország, Málta, Lengyelország, Szerbia, Svédország, Szlovákia, Spanyolország, Törökország).

A felmérés megerősítette, hogy egyetlen ország sem rendelkezik rendszerszintű intézkedésekkel (kivéve Svédországot), például speciális képzéssekkel újonnan felvett tanárok számára vagy kimondottan a vidéki környezetben dolgozó tanároknak szóló továbbképzési lehetőségekkel. Néhány ország kezdeményezéseket indított a vidéki területeken található oktatási intézmények támogatására; a digitális kompetenciák fejlesztésére fordították finanszírozásukat (Spanyolország, Franciaország és Lengyelország) nemzeti prioritásuk részeként. A kis és vidéki iskolák előtt két kihívás áll: az összevont osztályok tanítása, mint a csoportos tanulás/egymástól tanulás egy módja; valamint az IKT eszközök használata az elszigeteltség leküzdésére.

A kutatások a kis és vidéki iskolákra vonatkozóan ugyanolyan problémákat emelnek ki a különböző európai országokban. Bár erős közösségi érzés jellemzi a vidéki iskolákat, távoli elhelyezkedésük és alacsony létszámuk számos kihívást jelenthet a diákok és a pedagógusok számára. Az iskolák messze vannak a kulturális központoktól, a pedagógusoknak korlátozott hozzáférése van szakmai fejlődési lehetőségekhez, és a diákok elszigeteltnek érezhetik magukat a világ többi részétől. Az innovatív módszerek a szűkebb erőforrások miatt még nagyobb elkötelezettséget, motivációt és időt igényelnek a vidéki iskolákban.

A nehézségek ellenére a vidéki iskolák számos lehetőséget képesek biztosítani a tartalmas tanulásra. Ezek az iskolák általában szép természeti környezetben helyezkednek el, mely rengeteg oktatási lehetőséget rejt. A beiratkozott diákok létszáma jellemzően viszonylag alacsony, így szorosabb kapcsolat alakítható ki a gyerekekkel és családjaikkal is. A személyre szabott oktatás könnyebben valósítható meg kislétszámú osztályokban. Ráadásul a kisebb közösségekben működő iskolákat rendszerint nagyobb becsben tartják, hiszen az általuk nyújtott szolgáltatások nélkülözhetetlenek a település és a lakosság jövőjének építéséhez.

Az oktatási intézmények földrajzi elhelyezkedéséből adódó tényezőkön nem tudunk változtatni, de mégis sokat tehetünk az elszigeteltségből adódó nehézségek leküzdése érdekében. Az eTwinning Program egyik alaptétele, hogy minden iskola része a helyi közösségének, függetlenül a helyétől. Az eTwinning az interkulturális együttműködést elősegítve, közös oktatási kezdeményezések révén számos lehetőséget nyújt mind a diákok, mind a tanárok számára. Az eTwinningen keresztül a vidéki területeken található kis iskolák egy ablakot nyitnak a szélesebb európai közösség felé, egyúttal megteszik az első lépést az intézmény nemzetköziesítése terén. 2018 óta a kis, vidéki, távoli területeken található iskolák az eTwinning prioritásai lettek. Az eTwinning portálon számos cikk hívja fel a figyelmet a kis iskolák előtt álló kihívásokra és lehetőségekre. Emellett 2018 óta létezik egy külön munkacsoport, mely számos szakmai eseményt hozott létre, ahol a tanárok változatos témákkal foglalkozhattak, mint például összevont osztályokban tanítás, szülői bevonás, média írástudás, univerzális tervezés az tanuláshoz, szociális-érzelmi tanulás, valamint a diákok és tanárok jóléte.

2022 őszén indult a ’Small and remote rural schools” eTwinning csoport a European School Education Platform (ESEP) felületén, mely a kis és vidéki iskolákban dolgozó eTwinningező pedagógusok számára nyújt együttműködési felületet. Az új eTwinning csoport tagjai rendszeres tevékenységek és webináriumok keretében lehetőségeket kapnak alaposabban is megismerni a korszerű tanítási és tanulási módszereket. Emellett a csoporttagok tapasztalatot cserélhetnek, megvitathatják a vidéki iskolákban folytatott tanítással és tanulással kapcsolatos aktuális kérdéseket, valamint megoszthatják jógyakorlataikat is.  A csoporttagok számára hasznos szakmai anyagok érhetők el: cikkek, beszámolók, prezentációk, útmutatók és ajánlások. Szakmai fejlődést szolgáló online műhelyfoglalkozásokon, előadásokon is részt vehetnek a csoport tagjai.

Az eTwinning támogatja a kis és vidéki iskolákat, hogy leküzdhessék nehézségeiket, a kihívásokból lehetőségeket teremtsenek.  Az eTwinning közösség arra ösztönzi a pedagógusokat, hogy innovatívak legyenek, és találják meg a számukra legcélravezetőbb módszereket, megoldásokat.

Felhasznált források:

  • www.eun.org
  • Challenges turn into opportunities in small and remote rural schools – European Commisssion online kurzus