Felmérés a fenntarthatóságra nevelés ügyének előmozdításáról

A pedagógiának kulcsfontosságú szerep jut abban, hogy a fiatalok megismerjék és értelmezni tudják azokat a globális szintű kihívásokat, amelyekkel az életük folyamán egyre gyakrabban szembe kell majd nézniük. Az oktatási alrendszer ezenfelül a problémákkal való megküzdéshez szükséges készségek és attitűdök kialakításában is megkerülhetetlen. A nemzeti és az európai uniós szintű oktatáspolitikai intézkedésekben egyre gyakrabban előkerülő fenntarthatóságra nevelés olyan, megoldásra váró ügyekkel foglalkozik, mint az éghajlatváltozás, a fenntartható közlekedés vagy a kulturális javak megőrzése.

Tanács 2022-ben elfogadott ajánlása arra ösztönzi a tagállamokat, hogy „a zöld átálláshoz és a fenntartható fejlődéshez szükséges tanulást az oktatási és képzési szakpolitikák és programok egyik kiemelt területeként határozzák meg”. 

GreenComp az az európai uniós referenciakeret, amely közös alapot teremt a fenntarthatósággal kapcsolatos kompetenciák rendszerezésére. Azzal a céllal került kidolgozásra, hogy felruházza a pedagógusokat és a diákokat az ahhoz szükséges ismeretekkel, készségekkel és attitűdökkel, hogy a fogyasztási és gyártási szokások megváltoztatásával, egészségesebb életmód követésével, illetve a fenntarthatóbb gazdaság és társadalom támogatásával képesek legyenek fenntarthatóbb módon élni.

Arra szeretnénk megkérni, hogy 2024. április 30. előtt töltse ki rövid kérdőívünket, és ossza meg velünk a fenntarthatóságra nevelés tanrendbe való beillesztésével kapcsolatos gondolatait. Az eredményeket közzé fogják tenni a European School Education Platformon.

A kérdések magyar nyelven olvashatóak.

Ragadja meg az alkalmat, és éljen a lehetőséggel, hogy az Ön véleményét is figyelembe vehessék!

Forrás: Felmérés a fenntarthatóságra nevelés ügyének előmozdításáról | ESEP (europa.eu)