Intézményi digitális önarckép, avagy SELFIE
Az eTwinning projekten dolgozó tanárok előszeretettel használnak digitális eszközöket, internetes felületeket, hiszen ezek elengedhetetlenek egy online projekt megvalósításához. De vajon iskolai szinten mennyire történt meg a digitális átállás, és a diákok hogyan látják a tanárok és az intézmény igyekezetét ilyen téren. Az Európai Bizottság kérésére a Joint Research Centre létrehozott egy olyan felületet, melyen az iskolák felmérhetik, hogy mennyire sikerült a digitális pedagógiát bevezetniük, segíti-e a digitális ügyintézés az iskola működését, és hogy ehhez mennyire adottak a tárgyi, módszertani feltételek.

A SELFIE-t (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the Use of Innovative Educational Technologies – Önértékelés a hatékony tanulás elősegítéséről innovatív oktatási technológiával) a Bizottság 2018 októberében mutatta be, miután 14 országban tesztelte. A DPMK (Digitális Pedagógiai Módszertani Központ) adatai szerint[1] 2019 februárjáig 54 magyar iskola regisztrált a 24 nyelven elérhető mérőeszköz oldalán, mely ingyenes és önkéntes.

Általános iskolák felső tagozatai, középiskolák és szakképzési intézmények egyaránt használhatják ezt az önértékelési eszközt, amelyre ezen a linken tudnak regisztrálni: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_hu 

A regisztrációt követően a felhasználók magyar nyelven is letölthetik a 26 oldalas útmutatót, majd az előírt lépéseket követve könnyedén lebonyolíthatják a mérést, melynek három célcsoportja van: iskolavezetés, tanárok és diákok. Mindegyik csoport számára testre lehet szabni a kérdőíveket, bár a diákoké alapértelmezett változatban is rövidebb. A rendszer legenerálja a csoportok kérdőíveinek a linkjeit, ezeket akár az iskola honlapján is elhelyezhetjük. Meg kell határozni a mérés kezdő és befejező dátumát, ezt érdemes jól átgondolni, hogy megfelelő idő álljon rendelkezésre a kollégáknak nem csak a kitöltésre, hanem a diákok mozgósítására is.

A határidő lejárta előtt megtekinthetjük, hogy a három célcsoport milyen arányban töltötte ki a kérdőívet, ennek tükrében hívhatjuk fel figyelmüket a válaszadás megtételére.

Az útmutató ajánlásokat tesz az egyes csoportok létszámának megállapítására az intézményi létszám függvényében. Fontos az is, hogy a diákok részéről minden évfolyam hasonló arányban képviseltesse magát. A tanárok közül is vegyes csoportot kérhetünk fel a kitöltésre, hiszen ha csak az IKT-használatban jártas kollégák fejezik ki véleményüket, nem kapunk reális képet az iskola egészéről.

Az adatbegyűjtés után a SELFI kiértékeli az eredményeket és egy átfogó jelentést ad az intézmény aktuális helyzetéről. A szemléletes grafikai ábrázolás könnyen elemezhetővé teszi az adatokat, minden eredménynél jól láthatóak a célcsoportok is.


Minden egyes diagram kép és PDF formátumban is lementhető, ezeket egymás mellé helyezve az is kiderül, hogy miben értenek egyet a felmérést végző csoportok, és melyek azok a területek, amelyekről érdemes párbeszédet nyitni. Az intézményen belül akár szentelhetünk egy osztályfőnöki órát is annak, hogy a diákokkal megbeszéljük az eltérő véleményeket. Az alábbi diagramoknál a piros zónában például nagy eltérések láthatóak, ebben a megkérdezettek az értékelési gyakorlatokról nyilatkoztak. A disszonáns értékek a tanári és intézményi önreflexiót is segíthetik.

Azt is láthatjuk, hogy az egyes eredmények milyen kérdésszám alapján generálódtak egy csoporton belül;

valamint arra is fényt deríthetünk, hogy egy terület összes pontszáma milyen csoportonkénti részeredményekből tevődik össze:

A jelentés segíti az iskolavezetést és a digitális pedagógiában elkötelezett pedagógusokat abban, hogy egy digitális fejlesztési tervet[2] dolgozzanak ki intézményük részére. Ebben kitűzhetnek egy olyan határidőt is, amikor ismét készítenek magukról egy „önarcképet”, hiszen a SELFIE-t annyiszor ismétlik meg, ahányszor szükségesnek érzik, így megvizsgálhatják, hogy bevált-e a fejlesztési tervük.


[1] https://dpmk.hu/2019/03/01/a-selfie-elso-hazai-eredmenyei/
[2] Digitális fejlesztési terv készítéséhez segítséget is igénybe vehetnek, sablont a DPMK honlapján találnak.