Irányelvek az iskolai jóllétről és a mentális egészségről
Az Európai Bizottság szakértői csoportja új ajánlásokat fogalmazott meg a döntéshozók, iskolavezetők és pedagógusok számára a témában.

Egyre inkább elismerik a gyermekek és serdülők jóllétének kritikus szerepét tanulmányi sikereik és általános életeredményeik szempontjából. A jóllét hangsúlyozza egy olyan átfogó megközelítés szükségességét, amely az iskolai kognitív, szociális és érzelmi kompetenciákkal foglalkozik.

Az iskolai jóllét túlmutat az egyéni tanításon és tanuláson, és magában foglalja az oktatási rendszeren belüli egyenlőséget, sokszínűséget és multikulturális megértést. Ennek a megközelítésnek a központi eleme a pozitív iskolai légkör, a tiszteletteljes kapcsolatok és a támogató tanulási környezet előmozdítása, amely elősegíti az empátiát, az együttérzést és a rugalmasságot.

A gyermekek és serdülők jóllétének csökkenése, amelyet különböző tényezőknek - többek között az iskolai nyomásnak és a közösségi médiának - tulajdonítanak, továbbá kiemeli a mentális egészség egész rendszerre kiterjedő, egész iskolára kiterjedő megközelítésének sürgősségét. Ez a megközelítés integrálja az egyetemes támogatást minden diák számára, célzott beavatkozásokkal a veszélyeztetettek számára, egészségügyi szakemberekkel és közösségi szervezetekkel együttműködve.

A javasolt keretrendszer olyan kulcsfontosságú pilléreket emel ki, mint a tanterv, az iskolai környezet, a családok bevonása, a diákok véleménye és a személyzet jólléte. Ezek a pillérek összekapcsolódnak egymással és célja a tanulók szociális és érzelmi kompetenciájának ápolása, miközben támogató ökoszisztémát biztosítanak általános jóllétükhöz. Fontos, hogy a megközelítés elismeri, hogy a jóllét nem veszélyeztetheti az oktatás minőségét, továbbá fordítva is, és az iskolákat olyan kulcsfontosságú platformokként pozícionálja, amelyek a fiatalokat a társadalomra való felkészítés, valamint a holisztikus fejlődésük biztosítása szempontjából kulcsfontosságúak.

Mindezek és még sok más szerepel a politikai döntéshozóknak, iskolavezetőknek, pedagógusoknak szóló, az iskolai jóllét és a mentális egészség kérdésével foglalkozó közelmúltbeli iránymutatásokban, amelyeket az Európai Bizottság informális szakértői csoportja készített a veszélyeztetett tanulók támogató tanulási környezetének javítására, valamint a jóllét és a mentális egészség iskolai előmozdítására.

 

További ajánlott irodalom

Jó közérzet és mentális egészség az iskolában: Útmutató oktatáspolitikai döntéshozók számára >>

Jó közérzet és mentális egészség az iskolában: Útmutató iskolavezetőknek, tanároknak és oktatóknak >>

Tájékoztató: Jó közérzet és mentális egészség az iskolában – Útmutató oktatáspolitikai döntéshozóknak, iskolavezetőknek, tanároknak és oktatóknak >>

Az iskolai jóllét támogatása: új iránymutatások a döntéshozók és oktatók számára >>

Online szeminárium felvétel: Az önkormányzatok szerepe az inkluzív oktatás gyakorlati megvalósításának támogatásában (2024. április 24.) >>

 

Forrás: school-education.ec.europa.eu