Let’s say Hello
A projekt fő célja, hogy a magyar és lengyel gyerekek megismerjék egymást és megtapasztalják, hogy mennyire fontos az idegen nyelv ismerete. Mindezt levélváltással, dalok tanulásával, a karácsony, a húsvét, az Állatok napja közös megünneplésével, és személyes információk megosztásával érték el. A projekt során többször tartottak közös élő tanórákat Skype segítségével.
Korosztály: 3. osztály
Munkanyelv: angol
Időtartam: 1 év
IKT eszközök: email, Skype, Power Point, Prezi
Pedagógiai célok:
Az angol nyelv fejlesztése, beszéd, hallás, írás készség gyakorlása a tanyaghoz illeszkedve. Kommunikáció és társas kapcsolatok, digitális kompetencia fejlesztése, egy idegen kultúra megismerése, összehasonlítása a sajáttal.
Munkafolyamat (a projekt ütemezése):
Egymás megismerése.
Állatok napja ünneplése, Skype találkozó, kvíz, daltanulás.
Levélváltás: I like…, I don’t like…
Karácsony megünneplése, tradíciók. Skype óra, üdvözlőlapok küldése.
Levélváltás: kedvenc tantárgy, család.
Prezentációk készítése a kedvenc állatokról.
Húsvét, Skype óra, kvíz.
Kedvenc ételem.

Értékelés, tanulságok:

A projekt az osztályfőnök és az angol szaktanár együttműködésében valósult meg. Az osztályfőnök a feladatok koordinálását, a kapcsolattartást valósította meg. A tantárgyi kereteket, a tanmenethez való illeszkedést és szakszerűséget az angol szaktanár biztosította. A szeptemberben eltervezett ütemet nem feltétlenül abban a sorrendben valósították meg, ahogy leírták, és nem is minden feladatra került sor, de így is nagyon tartalmas és változatos feladatokat sikerült megvalósítani, ami illeszkedett a gyerekek életkori sajátosságaihoz és találkozott a szülők igényeivel is.
Az egész projekt fotókkal bőven dokumentált, ami az eTwinning felületén mindkét fél számára követhető.

A projekt utóélete:
A projekt elnyerte a Minősített eTwinning díjat, a 2017-es országos eTwinning versenyen korosztályában megosztott 3. helyen végzett. A magyar pedagógusok Erasmus ösztöndíjjal job-shadowing tevékenységet végeztek a lengyel iskolában 2017. őszén. A kapcsolat a 2017/18-as tanévben is folytatódott, a következő közös projekt címe: Different cultures. 2018-ban a magyar fél újabb pályázatot adott be Erasmus KA2 mobilitásra, amiben meghívták a lengyel pedagógusokat Budapestre, illetve megpályázták és várják egy közös diák találkozó és utazás lehetőségét.

A projekt oldala