Mesterséges intelligencia által generált vagy támogatott digitális oktatási tartalmak
A digitális oktatási tartalom (Digital Education Content-DEC) egyre vonzóbbá, interaktívabbá és integráltabbá válik a különböző formátumok és platformok között, de a hozzáférhető, jól megtervezett és magas színvonalú DEC kiválasztásának, létrehozásának és használatának kritériumai továbbra is kihívást jelentenek Európában.

Az uniós digitális oktatási tartalmakról nemrégiben készült tanulmány kiemeli, hogy az érdekelt felek körében széles körben elfogadott szókincs és terminológia hiánya zavart és következetlenséget eredményezhet, és hátráltathatja a minőségi kritériumok meghatározását.

Ezt súlyosbítja a mesterséges intelligencia (AI) által létrehozott, leírt és ajánlott DEC felerősödése. A 2021 és 2027 közötti időszakra szóló digitális oktatási cselekvési terv részeként és a sikeres digitális oktatást és képzést elősegítő kulcsfontosságú tényezőkről szóló tanácsi ajánlást követően a Bizottság szakértői csoportot hozott létre e kérdések kezelésére, valamint iránymutatások tervezetét az oktatók, a tagállami hatóságok és az oktatási szolgáltatók számára.

Oktatási tartalom generálása

A ChatGPT 3.5 kiadását követő generatív AI-robbanás óta az oktatók ezeket az eszközöket használják tapasztalataik megosztására, a megfelelő utasítások írására és a tanulás és értékelés kiigazítására. A gyors elterjedés ellenére a generatív mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatás hatékonysága és hatása az oktatásban még mindig új. Fejlesztés alatt állnak azok a szolgáltatások, amelyek megkönnyítik a tanítási szekvenciák vagy forgatókönyvek létrehozását, vagy a diákok felülvizsgálatát és képzését. A meglévő megoldások közé tartoznak például a NOLEJRedmentaDiffit és Jamworks.

A generatív mesterséges intelligencia megváltoztathatja, hogy az oktatók és a kiadók hogyan hoznak létre tartalmakat, és hogyan tanítanak és kínálnak személyre szabott támogatást. Az olyan feladatok, mint a tartalomgenerálás (összefoglalók, kulcspontok, glosszáriumok) és az oktatási tevékenységek (emlékezés, megértés) valódi hatékonyságnövekedést eredményezhetnek. Ez egy példátlan lehetőség a tanítási, tanulási és értékelési megközelítések, az elfogultság, a szerzői jogi kérdések és a DEC minőség előrejelzésére és felülvizsgálatára.

Oktatási tartalom keresése és kiválasztása

A megfelelő DEC felfedezéséhez és kiválasztásához mesterséges intelligencia és szemantikus webes megoldások kombinációjára van szükség. Együtt hatékonyan összekapcsolhatják a szókincseket, leírhatják a tartalmat (és annak kontextusát) és meghatározhatják a tanterveket és készségeket a természetes nyelvi keresés segítségével, megkönnyítve ezzel a DEC-ajánlatok sokaságának navigálását.

Oktatási tartalom adaptív tanulással

Az adaptív oktatás és tanulás ötvözi a DEC-et AI eszközökkel, hogy személyre szabott egyéni vagy csoportos kurzusokat kínáljon. Az európai EdTech ágazat és oktatási kiadók már egy ideje megvizsgálták ezeket a lehetőségeket, például Franciaországban (P2IA – innovatív partnerség a mesterséges intelligenciával kapcsolatban) és Hollandiában (NOLAI). Ezek az eszközök támogatják a differenciálást, a formatív értékelést és az önálló tanulást; egyes hatásokat azonban (több mesterséges intelligencia kombinációja, felnagyítás) még nem mértek.

Forrás:  Digital education content generated or assisted by AI | European School Education Platform (europa.eu)