Mi az eTwinning?
Az Európai Bizottság kezdeményezésére, 2005-ben indult az eTwinning Program, mely Európa, sőt mára már a világ egyik legnagyobb online pedagógusközössége lett, hiszen több mint 13 éve működik, és szervezi hálózatba Európában és – az eTwinning Plus révén – Európán kívül is az innovatív pedagógusok sokaságát.
Magyarország a kezdetektől tevékeny résztvevője az eTwinning Programnak, évről évre egyre több pedagógus csatlakozik hozzá, és egyre több projekt valósul meg a keretében. A mintegy 640 000 regisztrált európai pedagógus között közel 5000 magyar résztvevő van, akik évente több ezer projekt megvalósításán dolgoznak. Az eTwinning Program segíti az iskolák, pedagógusok, diákok közötti nemzeti és nemzetközi kapcsolatok kialakítását, együttműködésüket pedig a digitális pedagógia eszközeivel támogatja.
Ehhez az eTwinning Portál biztosítja azt a teret, amely egyrészt közös munkafelületet kínál a pedagógiai és szaktárgyi projektek gyakorlati megvalósításához, másrészt az európai pedagógusok közösségi portáljaként számos eszközzel támogatja szakmai fejlődésüket, újabb nemzetközi projekteket inspirálva. Az eTwinning projektek megvalósításuk idejére a gyerekek és pedagógusok mindennapjainak részévé válnak, beépülnek iskolai, óvodai munkájukba.
Minden pedagógus saját tantárgyához, érdeklődéséhez, intézménye lehetőségeihez igazíthatja projektjét, figyelembe véve diákjai igényeit és lehetőségeit. A projekttevékenység részeként a résztvevők ismerkednek, kapcsolatot tartanak más településeken, más országokban élő diákokkal, idegen nyelven kommunikálnak, közös munkaformákat találnak. Az együttműködés részleteinek kidolgozása és megvalósítása, a kollektív munka eredményeinek bemutatása a digitális pedagógia eszközeinek használatával történik.

Az eTwinning Magyarországi Szolgáltató Pont igyekszik minden segítséget megadni a sikeres együttműködések kialakításához és a projektek megvalósításához. Évek óta nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a projektek tervezéséhez, végrehajtásához pedagógiaimódszertani segítséget nyújtsunk a vállalkozó kedvű kollégáknak. Az aktívan közreműködő pedagógusok részt vehetnek akkreditált pedagógus-továbbképzéseken, webináriumokon, konferenciákon, nemzetközi szakmai találkozókon. A Szolgáltató Pont munkatársain kívül, szakmai és gyakorlati támogatást és segítséget nyújtanak eTwinning Nagyköveteink is, akik maguk is lelkes projektmegvalósítók.