Mi az eTwinning?
Az Európai Bizottság kezdeményezésére, 2005-ben indult az eTwinning program eTwinning Program, 2014 óta az Erasmus+ alprogramjaként Európa, sőt mára már a világ egyik legnagyobb online pedagógusközössége lett, hiszen több mint 18 éve működik, és szervezi hálózatba Európában és – az eTwinning Plus révén – Európán kívül is az innovatív pedagógusok sokaságát.

Magyarország a kezdetektől tevékeny résztvevője az eTwinning Programnak, évről évre egyre több pedagógus csatlakozik hozzá, és egyre több projekt valósul meg a keretében. A mintegy 1 173 122 regisztrált európai pedagógus között közel 4000 magyar résztvevő van, akik évente több ezer projekt megvalósításán dolgoznak. Az eTwinning Program segíti az iskolák, pedagógusok, diákok közötti nemzeti és nemzetközi kapcsolatok kialakítását, együttműködésüket pedig a digitális pedagógia eszközeivel támogatja. Ehhez az ESEP eTwinning Platformja biztosítja azt a teret, amely egyrészt közös munkafelületet kínál a pedagógiai és szaktárgyi projektek gyakorlati megvalósításához, másrészt az európai pedagógusok közösségi portáljaként számos eszközzel támogatja szakmai fejlődésüket, újabb nemzetközi projekteket inspirálva. A European School Education Platform, illetve ennek eTwinning felülete projektmintákat, gyakorlati példákat bemutató anyagokat és, élménybeszámolókat tartalmaz, illetve egy online környezetet biztosít, ahol az eTwinning program résztvevői kommunikálhatnak egymással, projekteket indíthatnak, megoszthatják egymással tapasztalataikat és gondolataikat, illetve saját időbeosztásukat követve közösen tanulhatnak érdeklődési köreikről. Az eTwinning projektek megvalósításuk idejére a tanulók a és pedagógusok mindennapjainak részévé válnak, beépülnek iskolai, óvodai munkájukba.

Minden pedagógus saját tantárgyához, érdeklődéséhez, intézménye lehetőségeihez igazíthatja projektjét, figyelembe véve diákjai igényeit és lehetőségeit. A projekttevékenység részeként a résztvevők ismerkednek, kapcsolatot tartanak más településeken, más országokban élő diákokkal, idegen nyelven kommunikálnak, közös munkaformákat találnak. Az együttműködés részleteinek kidolgozása és megvalósítása, a kollektív munka eredményeinek bemutatása a digitális pedagógia eszközeinek használatával történik.
 
Az eTwinning Magyarországi Szolgáltató Pont igyekszik minden segítséget megadni a sikeres együttműködések kialakításához és a projektek megvalósításához. Évek óta nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a projektek tervezéséhez, végrehajtásához pedagógiai-módszertani segítséget nyújtsunk a vállalkozó kedvű kollégáknak. Az aktívan közreműködő pedagógusok részt vehetnek akkreditált pedagógus-továbbképzéseken, webináriumokon, konferenciákon, nemzetközi szakmai találkozókon.

Emellett támogatást és útmutatást nyújtunk az eTwinning közösség tagjainak, továbbá a Nemzeti és az Európai Minősített eTwinning Projekt címek formájában elismerésben részesítjük a kiemelkedő eredményeket elérő pedagógusokat. A leginnovatívabb projekteket az évente kiadott eTwinning könyv is bemutatja, és a kiemelkedő színvonalú projektek elnyerhetik az Európai eTwinning Díjakat, továbbá bekerülnek az ESEP projektgalériába is.

A Szolgáltató Pont munkatársain kívül, szakmai és gyakorlati támogatást és segítséget nyújtanak eTwinning Nagyköveteink is, akik maguk is lelkes projektmegvalósítók. Az eTwinning nagyköveteket nemzeti szinten választjuk ki ennek a feladatkörnek a betöltésére. A nagykövetek támogatást nyújtanak és képzéseket szerveznek, de lendületük és lelkesedésük megosztásával is folyamatosan erősítik az eTwinning közösséget.

Az eTwinning Iskola címet elnyerő iskolák az eTwinning központi alapelveinek megtestesítői. Olyan iskolák tehát, amelyek példamutatóan ültették a gyakorlatba a megosztott vezetés, az együttműködés és a megosztás, a befogadás, illetve a pedagógiai innováció alapelveit, továbbá elősegítették, hogy diákjaik a változás előmozdítóivá váljanak. Az eTwinning Iskola címet pályázat útján lehet elnyerni, a pályázati folyamatra vonatkozó információkat az eTwinning felületen publikáljuk.

Bárkiből lehet eTwinning nagykövet, és bármely iskola elnyerheti az eTwinning Iskola címet.

Miért érdemes az eTwinning programhoz csatlakozni?

Az eTwinning programhoz csatlakozó pedagógusok és iskolai munkatársak „Az európai iskolák közösségének” tagjává válnak, és részesülhetnek az eTwinning által biztosított számtalan lehetőséggel járó előnyökben.

Az eTwinning közösség olyan pedagógusok és oktatók ezreiből áll, akiknek közösek az elképzeléseik a befogadó iskolákról, az információs és kommunikációs technológiák tartalmas felhasználásáról, valamint a 21. századi készségek lehető legeredményesebb hasznosításáról. A közösség tagjai találkozhatnak és kapcsolatot tarthatnak egymással, egyfelől az interneten keresztül, iskolákban, az eTwinning rendezvényeken és konferenciákon, másfelől bármilyen olyan környezetben, ahol más pedagógusokat is ösztönözhetnek arra, hogy még jobb oktatást biztosítsanak a diákok számára.

A közös szakmai fejlődés érdekében az eTwinning Program számos webináriumot és hosszabb és rövidebb időtartamú online kurzust, konferenciát és más, személyes jelenlétet igénylő szakmai fejlődésre lehetőséget nyújtó tevékenységeket szervez a közösség tagjai számára, ahol változatos szakterületek szakértőivel találkozhatnak és fejleszthetik készségeiket. Ezek mellett a felületen elérhető önképzésre használható anyagokból is tanulhatnak.

Milyen szolgáltatásokat nyújt az eTwinning felület?

Az eTwinning közösség tagjai kapcsolatot tarthatnak, párbeszédet és együttműködést folytathatnak a többi regisztrált taggal és iskolával a felületen elérhető közösségi médiás eszközök segítségével, illetve a Szobákban, az eTwinning csoportokban és az európai projektek keretében.

  • A Szobák kis létszámú csoportok számára létrehozott felületek, ahol az eTwinning közösség tagjai videókonferenciákat tarthatnak.
  • Az eTwinning csoportok olyan virtuális felületek, ahol az eTwinning közösség tagjai találkozhatnak egymással, és meghatározott tantárgyakról, témákról, vagy a tagok közös érdeklődési köreiről beszélgethetnek.
  • Az eTwinning projektek keretében két vagy több pedagógus és diákjaik meghatározott témákat dolgoznak fel, valamint különböző kulcskompetenciákat fejlesztenek változatos tevékenységeken keresztül.
  • A MOOC kurzusok (Massive Open Online Courses) 4-6 hét időtartamú képzések, amelyek elvégzéséhez 12-15 órát kell tanulásra fordítani a megadott időszakban. A MOOC kurzusokban foglalt tevékenységek végrehajtásának időbeosztását a résztvevők a kurzus időtartamán belül szabadon alakíthatják saját igényeiknek megfelelően. 
  • A webináriumok egyórás online videós találkozók, amelyek keretében a pedagógusok változatos témákról tanulhatnak és beszélgethetnek.
  • A webinárium-sorozatok két webináriumból álló események, amelyeket egy online tevékenység kapcsol egymáshoz.
  • Az online konferenciák és események meghatározott célközönségek számára kerülnek megrendezésre, és specifikus témákról szólnak.

Az eTwinning közösség tagjai a European School Education Platform által megszervezett szakmai fejlődést szolgáló tevékenységekben is részt vehetnek. E tevékenységek némelyike kifejezetten az eTwinning közösség tagjainak sajátos érdeklődési területeihez és szükségleteihez igazodik, és kizárólag számukra elérhető. Ilyenek az alábbiak:

  • A rövid online kurzusok intenzív és kellemes légkörű események, amelyek bevezetést nyújtanak egy adott témáról, serkentik a résztvevők gondolkodását és fejlesztik készségeiket.
  • Az eTwinning a jövő pedagógusai számára is támogatást nyújt tanulmányaik közben és pályakezdésük idején egyaránt.

Csatlakozás az eTwinning közösséghez

Hozza létre felhasználói fiókját még ma a European School Education Platform portálon az EU Login felhasználóazonosítási rendszerrel (amely itt elérhető), majd jelentkezzen az eTwinning programban való részvételre. Jelentkezését az eTwinning Magyarországi Szolgáltató Pont ellenőrzi. Regisztrációjának ellenőrzését és jóváhagyását követően válhat az eTwinning program hivatalos résztvevőjévé.

Forrás >>