Quality Label - Nemzeti Minősített eTwinning Projekt cím
Az eTwinning Programban fontosnak tartjuk, hogy megfelelő megbecsülést és elismerést kapjanak a minőségi projekteket készítő pedagógusok. A virtuális együttműködések akkor esélyesek a minősítés elnyerésére, ha a projektmunkák egyértelműen megfelelnek bizonyos nemzeti és európai elvárásoknak. Cikkünkben a Nemzeti Minősítés elnyeréséhez szükséges feltételeket és az értékelés folyamán alkalmazott kritériumrendszert mutatjuk be részletesen.
Tovább olvasom

A Nemzeti Minősített eTwinning Projekt címet a Magyarországi Szolgáltató Pont ítéli oda a nyertes projekteknek, ezzel is támogatva és elismerve a nemzeti vagy nemzetközi együttműködésekben résztvevő pedagógusokat, diákokat és köznevelési intézményeket.

Milyennek kell lennie a projektnek?

Az eTwinning projektek kollaboratív, tanórákba épített virtuális együttműködéseken alapulnak, éppen ezért fontos, hogy a pedagógusok közti lezárt együttműködések egyértelműen tükrözzék a diákok tanórai munkáját. A közös projektkészítés komplex, több összetevőből álló munkafolyamat. A projektek értékelésénél ezekkel a feltételekkel kapcsolatos pontoknak kell megfelelniük a kész együttműködéseknek. Amennyiben az alábbi pontok IGAZAK a projektjükre, bármikor pályázhatnak a Nemzeti Minősített eTwinning Projekt címre.

1.  A projektpartnerek meghatároztak közös célokat és egy közös projekttervet követve folytatták együttműködésüket.
2. A projekt az utolsó szakaszában jár vagy már lezárult.
3. Ön és diákjai számottevő mértékben járultak hozzá a projekttevékenységek végrehajtásához.
4. A partnerek közötti együttműködés valamint a projekttermékek és a projekt eredményei egyértelműen megjelennek.
5. A projektmunka során gondoskodott a biztonságos internethasználatról és betartotta a szerzői jogi szabályozásokat.

Hogyan tud pályázni a minősítésre?

1. Jelentkezzen be az eTwinning Live felületre
2. Kattintson a Projektek menüpontra
3. Keresse meg azt a projektet, amivel nevezni szeretne, majd kattintson a Pályázás Minősített eTwinning Projekt címre opcióra.
4. Alapos körültekintéssel töltse ki a nevezési űrlapot

A Nemzeti Minősített eTwinning Projekt cím elbírálásának szempontjai

1. Pedagógiai innováció
-Többféle pedagógiai módszer kipróbálása a diákokkal
-A projekt fő hajtóerői a diákok, akik kreatívak, felelősségteljesek, önállóak, és nem csak pusztán végrehajtják a pedagógusok elképzeléseit

2. Tantervi integráció egy vagy több tantárgy esetében
- A projektmunka az intézmény tantervén és tanmenetén alapszik.
- A projektmunka nagyobbik részét a diákok tanítási időben végzik, nem csupán otthoni munka.
- A projektnek világosan meghatározott stratégiai céljai vannak az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére.
- A projektmunka szerves részét képezi egy vagy több tantárgy intézményi oktatásának.

3. A partnerintézmények közötti kommunikáció, információ-megosztás, együttműködés
- A pedagógusok és diákok közötti kommunikáció, az információk megosztása.
- A partnerek/résztvevők megosztják egymással a projekt témájához kapcsolódó munkájukat.
- A projektpartnerek nem csak címzettjei az információknak, hanem egy csapatban dolgoznak – társszerzői, csapattársai, valódi partnerei egymásnak.
- Az együttműködés azt jelenti, hogy mindkét osztálynak szüksége van a másik munkájára ahhoz, hogy a tevékenységet el tudják végezni.

4. Technológiák használata (digitális kompetencia fejlesztése)
- A technológiák megfelelő alkalmazása, a projektmunkához való igazítása.
- A Testvértér és minden egyéb olyan eszköz használata, amelyet a pedagógusok vagy a diákok a közös munka végrehajtására, az információk megosztására alkalmaztak annak érdekében, hogy valódi kommunikáció és valódi interakció valósulhasson meg közöttük.
- Az eszközöket olyan módon használják, hogy azok elősegítsék a projekt pedagógiai céljainak a megvalósítását, valamint a technológiák felelősségteljes használatát mutatja.

5. Eredmények, hatás és dokumentáció
- Látható eredmények:
- projekttermékek és eredmények, illetve annak módja, ahogy bemutatásra kerülnek az interneten
- a diákok aktivitása/bevonása (a TestvérTéren)
- projektdokumentáció (tervezés, értékelés és önreflexió, visszacsatolási lehetőségek)

- Nem látható eredmények:
- A projekt hatása
- a pedagógusok készségeire
- a diákok tudására és készségeire
- a szociális és személyes készségekre (pedagógusok és diákok)
- a tágabb közösségre

Kérdés esetén keressen bennünket ez etwinning@oh.gov.hu email címen.

Forrás