Quality Label - Nemzeti Minősített eTwinning Projekt cím

Az eTwinning Programban fontosnak tartjuk, hogy megfelelő megbecsülést és elismerést kapjanak a minőségi projekteket készítő pedagógusok. A Nemzeti Minősített eTwinning Projekt címeket (eTwinning National Quality Label) a pedagógusok és diákjaik az egyes projektekben végzett egyéni munkájukkal érdemelhetik ki.

A díjazottakat egy közös kiértékelési rendszer alapján választják ki. A virtuális együttműködések akkor esélyesek a minősítés elnyerésére, ha a projektmunkák egyértelműen megfelelnek bizonyos nemzeti és európai elvárásoknak. Cikkünkben a Nemzeti Minősítés elnyeréséhez szükséges feltételeket és az értékelés folyamán alkalmazott kritériumrendszert mutatjuk be részletesen.

A Nemzeti Minősített eTwinning Projekt címet az eTwinning Magyarországi Szolgáltató Pont ítéli oda a nyertes projekteknek, ezzel is támogatva és elismerve a nemzeti vagy nemzetközi együttműködésekben résztvevő pedagógusokat, diákokat és köznevelési intézményeket.
Miért érdemes pályázni?

A Minősített eTwinning Projekt cím bizonyítja, hogy projektje egy közös pedagógiai keretrendszer mentén került kiértékelésre; lehetőséget biztosít a projektben részt vevő pedagógusok számára projektmunkájuk továbbfejlesztésére.

                                                                                                        300

Milyennek kell lennie a projektnek?

Az eTwinning projektek kollaboratív, tanórákba épített virtuális együttműködéseken alapulnak, éppen ezért fontos, hogy a pedagógusok közti együttműködések egyértelműen tükrözzék a diákok tanórai munkáját. A közös projektkészítés komplex, több összetevőből álló munkafolyamat. A projektek értékelésénél ezekkel a feltételekkel kapcsolatos pontoknak kell megfelelniük a kész együttműködéseknek.

Amennyiben az alábbi pontok IGAZAK a projektjükre, pályázhatnak a Nemzeti Minősített eTwinning Projekt címre:

 1. Projektpartnereivel meghatároztak közös projektcélokat, és megállapodtak egy közös projekttervben.
 2. projekt a végső munkafázisában jár vagy már lezárult.
 3. Ön és diákjaiszámottevő mértékben járultak hozzá a projekttevékenységek végrehajtásához.
 4. Ön és projektpartnerei együttműködésen alapuló tevékenységeket hajtottak végre.
 5. A projektmunka során gondoskodott a biztonságos internethasználatról és betartotta a szerzői jogi szabályozásokat.

Hogyan tud pályázni a minősítésre?

 1. Jelentkezzen be az ESEP platform eTwinning felületére.
         0                                                                 
 1. Nyissa meg a „Projektjeim” oldalt.

          0

 1. Keresse meg azt a projektjét, amellyel pályázni kíván a címre, majd kattintson a „Pályázás Minősített eTwinning Projekt címre” hivatkozásra.

            0

 

 1. Töltse ki az így megnyitott űrlapot, és ne felejtsen bizonyítékot is nyújtani az elvégzett munkára.

A fenti lépéseket minden olyan projektje esetében elvégezheti, amelyek Ön szerint érdemesek a Minősített eTwinning Projekt cím elnyerésére, azonban egy adott tanévben legföljebb négy projekttel nyújthat be pályázatot.

Fontos változás az elbírálásban, hogy a Nemzeti Minősített Projekt címre kizárólag európai projektekkel lehet pályázni, azaz olyan projektekkel, amelyeket két, különböző országban dolgozó projektpartner alapított, indított el. Az (ugyanazon országban dolgozó projektalapítók által elindított) nemzeti projektekkel akkor sem lehet a Nemzeti Minősített eTwinning Projekt címért pályázni, ha a már megkezdett projektmunka folyamán más országokban dolgozó projektpartnerek is csatlakoztak a projekthez.

Meddig adhatja be pályázatát?

Magyarországon a Nemzeti Minősített eTwinning Projekt címre beadott pályázatokat évente egyszer bíráljuk el. 2023-ban a július 16-án éjfélig beadott jelentkezések kerülnek elbírálásra.

Hasznos tanácsok

Az űrlapon kért információkat először érdemes egy Word dokumentumba beírni, amelyből később bemásolhatja válaszait az űrlap megfelelő mezőibe. Így elkerülheti az online űrlapba beírt információk elvesztését, amennyiben annak kitöltése 30 percnél több időt venne igénybe. Emellett tartsa szem előtt, hogy a pályázat elbírálói a projekt résztvevőinek a TwinSpace felületen publikált eredményeit meg tudják tekinteni, ezért az űrlapon keresztül érdemes hozzáférést biztosítani további olyan információkhoz is, amelyeket a TwinSpace felületén nem publikáltak!

A Minősített eTwinning Projekt címet az egyes pedagógusok személyre szólóan nyerhetik el. Ez azt jelenti, hogy ha a projektben a saját iskolájában dolgozó kollégái is részt vettek, nekik külön kell (és érdemes) pályázniuk a cím elnyeréséért. Kollégái saját pályázataikban bemutathatják, hogy ők milyen módon járultak hozzá a kérdéses projekt végrehajtásához. A Minősített eTwinning Projekt címet olyan pedagógusok nyerhetik el, akik aktívan és jól érzékelhetően vettek részt a projekttevékenységekben.

A Minősített eTwinning Projekt címek elnyerésének kritériumai

A tervezési, illetve a megvalósítási fázisban az alábbi ellenőrző lista segítségével győződhet meg róla, hogy a projektje megfelel a Minősített eTwinning Projekt cím elnyeréséhez teljesítendő követelményeknek.

Ellenőrző lista >>

A partnerintézmények közötti együttműködés:

 • az együttműködésen alapuló tevékenységek nem korlátozódnak a kommunikációra;
 • a partneriskolák együttműködése közös tevékenységek végrehajtására irányult;
 • a projektpartnerek nem csupán információk passzív befogadói voltak;
 • az együttműködésen alapuló tevékenységek eredményeként a projektpartnerek kézzelfogható projekttermékeket hoztak létre.

Különböző technológiák alkalmazása:

 • a különböző technológiákat a projektpartnerek a kitűzött pedagógiai célok elérése érdekében alkalmazták;
 • a projekt során felhasznált eszközök segítettek a projektpartnereknek jobb együttműködést folytatni.

Pedagógiai megközelítés:

 • a projekt témája valamilyen szempontból egyedi, eredeti;
 • a projekt során a résztvevők változatos pedagógiai módszereket alkalmaztak;
 • a projektmunka végrehajtása során a diákok töltötték be a vezető szerepet;
 • a diákok interakciókat folytattak projektpartnereikkel, és különböző módszerek (pl. információgyűjtés, problémamegoldás, kutatás, összehasonlítás stb.) alkalmazásán keresztül együttműködésre épülő munkát folytattak;
 • a diákok különböző szerepeket töltöttek be a projektmunka során – például művészekként, újságírókként, technikai felelősként, tudósokként, színészekként stb. végezték munkájukat.

Tantervi integráció

 • a projekt szervesen kapcsolódik az iskolai tantervhez és tanmenethez;
 • a projektmunka túlnyomó többségét a résztvevők tanítási időben hajtották végre;
 • a projektnek a tantervbe ágyazottsága nyilvánvaló;
 • a projektmunka lehetőséget nyújtott a diákoknak készségeik és kompetenciáik fejlesztésére;
 • a pedagógus elmagyarázta és dokumentálta a projektmunka pedagógiai megalapozottságát.

Eredmények és dokumentáció

Bizonyosodjon meg róla, hogy:

 • a projekt eredményei hozzáférhetőek az interneten;
 • a diákok aktív munkát folytattak a TwinSpace felületén;
 • a projekt résztvevői annak minden szakaszát dokumentálták, beleértve a tervezési szakaszt, a tevékenységek végrehajtását, a kiértékelést és a visszajelzéseket is;
 • a pályázó kiértékelte és publikálta a projektmunkának a projektben részt vevő diákokra és tanárokra gyakorolt hatását;
 • a tervezési, illetve a megvalósítási szakaszban a fenti ellenőrző listát követve gondoskodott arról, hogy projektje megfeleljen a Minősített eTwinning Projekt cím elnyeréséhez teljesítendő követelményeknek.

National Quality Label Infosheet >>

Kérdés esetén keressen bennünket az etwinning@oh.gov.hu email címen.


Forrás: school-education.ec.europa.eu